آرامش در سفر احساس زیبایی است با تجربه اش کنید...

قوانین بیمه مسافرتی

آگاهی از قوانین بیمه مسافرتی سامان

خسارت بیمه مسافرتی

مشاهده قوانین دریافت خسارت بیمه مسافرتی سامان

مناطق پوشش بیمه

بیمه سفر شینگن، بیمه سفر منطقه خاورمیانه

بیمه سفر خارج از کشور

طرح بیمه مسافرتی خارج کشور- اروپا

پوشش های بیمه مسافرتی سامان

پرداخت هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور

در فرودگاه متوجه می شوید که چمدان خود را گم کرده اید و برای ادامه سفر نیاز به لوازم ضروری دارید. اگر قبل از سفر بیمه مسافرتی خریده باشید به راحتی می توانید به سفر خود ادامه دهید و لوازم مورد نیاز در اختیارتان قرار میگیرد.

پرداخت هزینه های ناشی تاخیر در تحویل چمدان ها

جابجایی بیمه شدة مصدوم، یا بازگرداندن او به کشور، در صورت بروز بیماری یا وقوع حادثه در طول سفر

بازگشت همراهان و یا انتقال یکی از اعضای خانواده از ایران به کشور مقصد در صورت بستری شدن بیمه‌شده

بازگرداندن جسد متوفی با هزینه شرکت بیمه به کشور در صورت فوت بیمه شده

موارد خارج از بیمه مسافرتی سامان

بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، آتشفشان، رانش زمین

جنگ، شورش، اغتشاش عمومی، اقدامات تروریستی و فعل و انفعالات هسته ای

انجام ورزش های حرفه ای و یا ورزش هایی که عرفاً خطرناک تلقی می گردند مانند اسکی، پرش با چتر، صخره نوردی و غیره.

استفاده از وسایل سفری که به عنوان وسیله عمومی حمل و نقل شناخته نشده اند

هزینه های مرتبط با بیماری هایی که بیمه شده سابق بر سفر خود، به آنها دچار بوده است

بیماری ها و یا عوارضی که ناشی از مصرف ارادی الکل، دارو و یا مواد مخدر در خارج از کشور به وجود آیند